Biblioteca externă

Aici se va monta biblioteca externă