Doneaza 2% din impozit

                    Dacă ești salariat și dorești direcționarea procentului de 2% din impozitul ce ți-a fost reținut în anul trecut, descarcă formularul 230, completează-l cu datele tale, semnează-l, apoi depune-l la un sediu al Administrației Financiare sau predă-l cuiva cunoscut care are legătură cu Asociația Discipuli Essenorum

               Termenul legal de depunere este 25 mai

               Dacă realizezi, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, provenind din:

• Activităţi independente:
• Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
• Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
• Piscicultură şi/sau silvicultură;
• Transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
• Jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
• Alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei 200

descarcă formularul 200, completează-l cu datele tale, semnează-l, apoi depune-l la un sediu al Administrației Financiare la termenul prevăzut de lege, 25 mai.